3 søknader om grønne midler sendt til Fefo i dag

Posted: 15/02-13 by olofee in Nuvsvåg Skoles Venner

Søknad 1: Topptur nybegynnerkurs

Beskriv tiltaket: Ifm. Toppturhelga i Loppa (http://www.nuvsvaag.com/tth), ønsker vi å arrangere et nybegynnerkurs for unge og voksne som ønsker å gå på topptur. Vi bor midt i smørøyet for denne aktitiviteten, og folk kommer hit fra hele verden for å gå i uberørt og fantastisk natur, men lokalbefolkningen benytter seg i alt for liten grad av mulighetene. Sist vinter la to ivrige toppturgåere videoer på nettet, og det har ført til en økende interesse og flere henvendelser. Til og med skuterkjørere vurderer å selge sin skuter for å begynne med denne naturvennlige og sunne aktiviteten. Antall brukere/deltakere: 20
Kommune: Loppa
Lokalitet: Nuvsvåg
Dato: 4. og 5. mai 2013
Er tiltaket spesielt rettet mot barn/ ungdom/ grupper med særlig behov…: Ja
Totalkostnad: 10000
Søknadsbeløp: 5000
Budsjett: Leie av utstyr ski- og skredutstyr: 4000 kr Instruktør: 6000 kr Voksne må betale kursavgift på 500 kr. Vi regner med 10 voksne deltakere. Barn får delta gratis.

 

Søknad 2: Fridykkerkurs for barn og unge

Beskriv tiltaket: Loppa har flott natur både over og under vannflaten. Vi ønsker å gi unge muligheten til å utforske undervannsverden, samtidig som vi vil fostre fysisk aktivitet og naturbevissthet. Sist, men ikke minst, ønsker vi å skape nye arenaer hvor ungdommen fra alle våre bygder kan treffe hverandre.

Antall brukere/deltakere: 30

Kommune: Loppa

Lokalitet: Nuvsvåg

Dato: 1.-2. juni

Er tiltaket spesielt rettet mot barn/ ungdom/ grupper med særlig behov…: Ja

Totalkostnad: 15000
Søknadsbeløp: 7500
Budsjett: Leie av utstyr: 5000 Instruktør: 3000 Transport: 2000 Overnatting og mat: 5000 Finansiering: vi vil søke kommunen og ungdomsklubbene om halve beløpet.

Søknad 3: Montering av hinderløype

Beskriv tiltaket: For 5 år siden kjøpte skolen en hinderløype til 70 000 kr. Denne ble dessverre aldri montert. Vi søker om midler til å endelig montere den. Dette vil bidra til økt fysisk aktivitet blant barn og unge og økt interesse for å leke ute. Tiltaket er et av tre tiltak Nuvsvåg Skoles Venner planlegger som en del av sitt arbeid med å opprette uteskoletilbud i Nuvsvåg. Uteskoletilbudet vil være åpent for alle kommunene i Finnmark og blir i første omgang bestående av ukeslange samlinger. Vi er i samtale med Innovasjon Norge og håper på støtte.

Antall brukere/deltakere: 40
Kommune: Loppa
Lokalitet: Nuvsvåg

Dato: 11. mai

Er tiltaket spesielt rettet mot barn/ ungdom/ grupper med særlig behov…: Ja
Totalkostnad: 15000
Søknadsbeløp: 7500

Budsjett: Leie av minigraver: 7500 Arbeidskraft: 7500 Finansiering: arbeidet gjøres på dugnad

Reklamer

Kommentarer er stengt.