Archive for the ‘ukeplan’ Category

Mandag 6. mai

Posted: 5/05-13 by olofee in ukeplan

Hjemmearbeid

Matte

Logg inn på Khan Academy. Se på følgende video:

Etter hver video, går du på «practice this concept» (grønn knapp oppe til høyre)

Natur og miljø

skriv ferdig rapport

Norsk:

Engelsk: lese Walking Dead

Reklamer

Uke 18

Posted: 2/05-13 by olofee in ukeplan

Timeplan uke 18

Hva skjer?

Fredag kommer Olav Henning på tilsyn. Han observerer undervisningen fra 1000 til 1030 og har møte med foreldrene og meg fra 1030 til 1100. Etter lunsj har dere vektløftingskurs med ham. Ha en løs bukse på, for eksempel bomullsbukse.

Arbeidsplan

Fredag:

Natur og miljø: iskremfabrikk. Dere finner råd til hvordan man skriver rapport på fagwikien.

Fra 1030 til 1100: ukeprøve og spørreundersøkelse

Fra 1100 til 1130: rydding (riste tepper og koste på alle rommene unntatt kjøkken og legekontor)

Lunsj fra 1130 til 1200

Fra 12 til 13: vektløfting med Olav Henning

Slutt på dagen kl. 13 hvis dere ble ferdig med å rydde helsehuset

Lekser til fredag

Matteinnlevering

Lese volum 1 av Walking Dead (jeg har lastet den opp på Facebook, den er delt i 3 filer)

Tirsdag 30. april

Posted: 30/04-13 by olofee in ukeplan

Her er programmet for dagen, lykke til 🙂 Innlevering på Facebook eller på torsdag. Send meg en kort tilbakemelding på hvordan dagen har gått på Facebook, bl.a. om det er noe du ikke rakk eller klarte å gjøre. Da ses vi på torsdag, ha en fin 1. mai!

Matte (geometri): måling, samarbeidsoppgave

Mål opp helsehuset, grendehuset (gymsalen og galleriet) og klubben sammen og lage plantegninger. Hver av dere lager egne plantegninger, men dere må gjerne hjelpe hverandre.

Se eksemplet på plantegning av kjøkkenet på helsehuset under. Husk å føre omkrets og areal på alle rommene. Hvis du husker hvordan man konstruerer parallelle linjer og normaler, så konstruer i stedet for å tegne. Du velger selv om du tegner på papir eller på PC, for eksempel med Geogebra.

plantegning av kjøkkenet på helsehuset

Norsk: reklame

Les side 197-199 i NB! Norskboka 9 og svar på spørsmålene side 199.

Kunst og håndverk kl. 12 med Gunn

Kroppsøving (etter kunst og håndverk): løp eller gå hjemmefra og til Frank Bakke eller Alf Henriksen, så tilbake.

Uke 16

Posted: 14/04-13 by olofee in ukeplan

Timeplan uke 16

Hva skjer?

tirsdag 16. april: jeg er i Bergsfjord. Ørjan underviser fra 0930 til 1130 og Gunn fra 12 til 14

onsdag 17. april: dere har løgndetektorkurs på Høgtun (se under). Jeg er på kurs om biologisk mangfold i Tromsø: http://www.naturfagsenteret.no/kalenderpost/vis.html?tid=1997760

torsdag 18. april: jeg kommer hjem med morgenfergen, så vi begynner kl. 1015.

Arbeidsplan

  • Matteoppgaver (innlevering fredag)
  • rapport i Natur og miljø (innlevering onsdag)
  • nytt fra denne uken: skriveoppgaver i norsk (1 oppgave hver kveld, innlevering dagen etter)

Løgndetektorkurs

I dette tilbudet får elevene lager en elektronisk løgndetektor og tester den gjennom lek og moro. Elevene får måle en fysiologisk reaksjon på stress og vi bruker kretsen til å avsløre en “løgner”. Vi tar også opp etiske problemer og usikkerheten med løgndetektorer og viser elevene hvorfor de fleste vestlige land ikke godtar bruk av disse i rettsvesenet sitt.

10. april

Posted: 9/04-13 by olofee in ukeplan

Jeg er borte på møte i Lakselv om villaks og gruvedrift. Her er programmet for møtet.

Torsdag kommer jeg med morgenfergen så vi begynner dagen kl. 1015.

Michael

Matte

Gjør ferdige matteoppgavene og ta med på torsdag.

Norsk

Les mitt avisinnlegg i Altaposten i dag 2 ganger: først for deg selv, så høyt for Gunn. Skriv kommentarer (minst en ting du syns er bra og en ting du syns kunne vært bedre eller som du er uenig i). Send meg kommentarene på Facebook.

Annet

Skriv hva som er dårlig med app’ene du har prøvd å nettbrettet. Hvis du ikke har prøvd alle, så gjør det.

Espen

Matte

Gjør oppgavene som du ikke har gjort ferdige.

Installer Dragonbox på Ørjans iPad og prøv å gjøre alle oppgavene.

Norsk

Les mitt avisinnlegg i Altaposten i dag 2 ganger: først for deg selv, så høyt for Ørjan og Ann-Mari. Skriv kommentarer (minst en ting du syns er bra og en ting du syns kunne vært bedre eller som du er uenig i). Send meg kommentarene på Facebook.

Les minst 30 minutter i din bok.

Annet

Gå på

http://minecraftedu.com/wiki/index.php?title=Teaching_with_MinecraftEdu

og se om du finner gode ideer på hvordan vi kan bruke Minecraft i undervisningen.

Du kan også jobbe videre med video. Manualen til Openshot ligger her:

http://www.openshotusers.com/help/1.4/en/

Og så ligger det masse gode video om hvordan man lager video her:

http://vimeo.com/videoschool

uke 14

Posted: 3/04-13 by olofee in ukeplan

Timeplan

2. april

Posted: 2/04-13 by olofee in ukeplan

Michael

Matte

Ligger oppgaver i stolen på helsehuset. Gjør dem ferdige og ta med i morgen.

Norsk

Les sidene 1 til 4 i mitt forslag til oppvekstsenter i Nuvsvåg og skriv kommentarer (minst en ting du syns er bra og en ting du syns kunne vært bedre). Send meg kommentarene på Facebook.

Les sammendraget høyt til din mor.

Annet

Det ligger et nettbrett til lading på helsehuset. Lek med det og prøv å finne læringsapp’er i matte, engelsk og norsk.

Espen

Matte

Hent oppgavene fra før ferien på helsehuset og gjør dem ferdige.

Installer Dragonbox på Ørjans iPad og prøv å gjøre alle oppgavene.

Norsk

Les sidene 1 til 4 i mitt forslag til oppvekstsenter i Nuvsvåg og skriv kommentarer (minst en ting du syns er bra og en ting du syns kunne vært bedre). Send meg kommentarene på Facebook.

Les sammendraget (og eventuelt mer) høyt til Ørjan og Ann-Mari.

Annet

Gå på

http://minecraftedu.com/wiki/index.php?title=Teaching_with_MinecraftEdu

og se om du finner gode ideer på hvordan vi kan bruke Minecraft i undervisningen.