Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Forslag til ny timeplan

Posted: 9/12-12 by olofee in Uncategorized

Timeplan i uker MED legekontordag (og besøk i Bergsfjord)

Timeplan i uker UTEN legekontordag (og besøk i Bergsfjord)

Timeplan tirsdager hvor vi er i Nuvsvåg (annenhver tirsdag så fremt været tillater)

Jeg er åpen for kommentarer. Har tenkt spørre elevene om innspill denne uken.

Reklamer

Sendt i dag: til office.stjernoy@sibelco.com

Ang. sponsing av et ungdomslag fra Nuvsvåg til First Lego League — 4000 kr

Hei!

«Skolen» i Nuvsvåg stiller lag til First Lego League og vi er på sponsorjakt.

First Lego League (hjernekraft.org) er en skandinavisk konkurranse for
ungdom. Konkurransen går ut på å løse et oppdrag med hjelp av
Lego-roboter. Ungene lærer å programmere robot og forske om temaet. I
år er temaet «Hvordan sikrer vi livskvalitet mens vi blir eldre?»

Oppdraget egner seg ypperlig til arbeid i skolen. Slikt prosjektarbeid
åpner for samarbeid, tverrfaglighet og er en spennende måte å jobbe
på.

I fjor fikk turneringen i Alta god mediedekning både i FD og Altaposten.

Dere finner en rekke video på hjemmesiden hjernekraft.org

Vi har allerede funnet sponsor for halve beløpet, og håper dere kan
bidra med andre halvpart (4000 kr). Ungene som deltar har et forhold
til dere: jeg tok dem med på besøk på Stjernøya i fjor. Det var Guro
Bergum som ordnet besøket. For oss som er igjen i Nuvsvåg og prøver å
gjenopplive bygda til enhver pris og mot alle odds ved bl. a. å
opprettholde undervisningstilbud, er deltakelsen også å se på som en
markedsføring av bygda. Pga. en hektisk høst, er jeg sent ute med å
søke, men jeg håper å kunne få et svar i løpet av uken. Konkurransen
er 10. november.

Mvh
Fabrice Caline – lærer

Tilbud om praksisplass

Posted: 28/10-12 by olofee in Uncategorized

I et nytt forsøk på å markedsføre bygda, sendte jeg i dag tilbud om praksisplass for lærerstudenter til Høgskolen i Alta og universitetene i Tromsø og Trondheim. Her er brevet jeg sendte:

Hei!

Jeg er lærer for 2 hjemmeundervisningselever i Nuvsvåg (Loppa) (8. og
9. kl.). Vi har vanlig undervisning i et lånt lokale og jeg jobber
frivillig.

Hvis dere har noen ski- og friluftsinteresserte studenter som ønsker
ubetalt praksis i naturparadiset Nuvsvåg, er dere velkommen til å ta
kontakt. Jeg kan tilby gratis losji. Jeg er faglært i fransk, engelsk,
naturfag og matte, men underviser i alle fag.

Jeg har satt i gang fjernundervisning i fransk med nabobygden
Bergsfjord. Hvis jeg får en praktikant, kan vi for eksempel prøve å
utvide fjernundervisningen til flere fag.

For å «selge» stedet, kan dere bruke følgende skifilm fra vinteren 2012:

http://youtu.be/bB6RJkzWuAc

Mvh

Fabrice Caline

Norsk

Les teksten som jeg legger på Facebook og velg et avsnitt som du kan lese høyt for klassen på onsdag.

Skriv ned nye ord og forklaring.

Skriv en oppsummering av teksten på 10 linjer.

 

Natur og miljø

Utfør intervjuene for forskningskampanjen (se lenkene på Facebook).

 

Matte

Gjør ferdig oppgavesettet.

 

Engelsk

Gjør 5 oppgaver i Gilbert. Skriv i engelskboken hvilke oppgaver du har gjort og hva du har lært.

Lag ordkort for de 10 siste glosene du har lært og øv på dem.

 

Log

Skriv hvordan dagen har gått, hvordan du syns det går å jobbe hjemme, om du har jobbet godt og om du har lært noe. Du kan sende det på Facebook eller skrive i din norskbok.

Plan fredag 12. oktober

Posted: 11/10-12 by friskole in Uncategorized

0830-1030: (Gunn) kunst og håndverk

1030-1045: UTEpause

1045-1115: (Ørjan) RLE. Lag en oppsummering i 15 linjer av teksten
«Finn noen du kan snakke med». Lenk til teksten på hjemmesiden. Begynn
med å hjelpe dem med strategier for å lage en oppsummering. Vi har
jobbet med det flere ganger, men de trenger fortsatt hjelp. Bl. a.
forskjell mellom oppsummering og styrkenotater.

1115-1145: Lunsj

1145-1215: (Ørjan) lesing

1215-1245: (Ørjan) matte. 5 min øving gangetabell (Espen trenger ikke)
så arbeid med planen. Julie og Michael har samme plan. Oppgavesettet
ligger på hjemmesiden (under uke 41) og 1. papireks på legekontoret.

1245-1300: pause

1300-1330: (Ørjan) norsk. Fortell om boken du holder på å lese (10
linjer) og velg et utsnitt på ca. en side som du skal lese høyt (15
min). Hver elev leser fortellingen og utsnittet høyt for de andre.
Hanna begynner ny bok, så hun kan lese bokomtalen i stedet for å
skrive egen fortelling.

Skoledagen slutter 1330.